autentický dizajn

Fakturačné údaje

Martin Juhar - DIFFERENT
Húskova 1285/25 , 04023 Košice - Sídlisko KVP
IČO : 53 104 889
DIČ : 1077851291
Fyzická osoba zapísana v Živnostenskom registri OU-KE-OZP- 2020/029013-2
č.živnostenského registra : 820-91385